Byneset historielag avholder årsmøte 27. februar 2023, kl 1900 på Spongdal skole, Auditoriet.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må i henhold til historielagets vedtekter komme til styret innen utgangen av januar 2023.

Endelig innkalling med saksliste kunngjøres for lagets medlemmer  seinest 14 dager før årsmøtet.

Alle som har betalt medlemskontingent har stemmerett på årsmøtet.

 

Henvendelser til styret kan rettes til:

post@bynesethistorielag.no

eller til:

Byneset historielag c/o Jan-Yngvar Kiel

Klefstadhaugen 16B

7070 Bosberg