Vedlagt ligger protokoll fra årsmøte og årsberetning 2022 for nedlasting.

Protokoll fra årsmøtet 27.02.23

Årsberetning Byn hist 2022 signert