Byneset Historielag

Laget ble stiftet 17. oktober 1994, som et resultat av et prosjekt Miljø og Næringsutvikling, Byneset igangsatt av Landbrukskontoret i Trondheimsdistriktet.

Ett av delprosjektene var å «kartfeste gamle stier og ferdselsårer». Ut fra den lokale gruppen som arbeidet med dette så Byneset Historielag dagens lys. Det var stor oppslutning om laget fra første dag. Medlemstallet i dag er ca. 250. Bli medlem?

 Historielagets logo er bumerket til Byneset Kirke fra ca. 1170. Kirken ble innviet før år 1180 og fikk navnet St. Michaels kirke på Stein.

Lagets aktiviteter

Gamle driftsformer i jordbruket er et fast innslag en dag for året. Alle disse temadagene er filmet og ble i 1998 utgitt på video. Det er også utgitt videoer i senere tid.

I 1999 ble boka med dialekt utrykk fra Byneset utgitt.

Laget selger årlig en kalender med bilder fra gamle dager som motiv. Det utgis også et årshefte som utkommer før jul hvert år, både kalenderen og årshefte er blitt veldig populære som Amerikagaver. Årvisst er det også med en vandring på de gamle ferdselsveiene, de to første årene veiene fra Byneset til Trondheim . Registrering av gamle stier og ferdselsårer er blitt utvidet til også å omfatte husmannsplasser, boplasser, gamle navn og alt som hører fortiden til.

Undertegnede jobbet med prosjektet i 10 mnd. med registrering av opplysningene som folk i historielaget samlet inn. Opplysningene blir så lagt inn i en database som knyttes opp mot et digitalt kartverk, etterpå kan det tegnes temakart. Kartverket Trondheim kommune og Pumatec har hvert gode samarbeidspartnere i dette arbeidet.