Postvesenet på Byneset

 

Den 16. august 1859 blev Byneset poståpneri oprettet på Mule, med lensmann Haugan som poståpner. Han overtok også postbefordringen som helt til 9. januar 1886, da Nordbygda også fikk sitt poståpneri på Langørjan, foregikk bare en gang for uken. Fra 1886 til 1892 hadde Byneset post 2 ganger for uken, fra 1. juli sistnevnte år til 31. mars 1905 3 ganger, senere har bygda hatt daglig post.

Fra begynnelsen og til 1905 blev posten mellem Byneset og Trondheim båret eller kjørt, fra 1905 til 1929 blev den sendt med dampskib (Gulos m.fl.); senere har rutebilene besørget transporten.

Spongdal poståpneri, som før 1. juli 1930 het Byneset 1 , var før 1. juli 1903 på gården Mule-Kåret, efter den tid på Dragen.

Poståpnere har vært:

Lensmann Haugan (16. august 1859 til 15. august 1897),

Karen Haugan (16. august 1897 til 1. juni 1903)

John S. Lykken (1 Juli 1903 – ).

 

Bosberg 2 poståpneri lå fra oprettelsen 9. januar 1886 til 1. april 1890 på Langørjan med lærer O. Haugan som poståpner. Siden har det vært på Bosberg-Aunet og har vært bestyrt av følgende poståpnere:

Anders L. Bodsberg (1.april 1890 til 11. mai 1903)

Sigrid Bodsberg (30. mai 1903 til 30. mai 1928)

Anne Bodsberg (1. juli 1928 – ).

 

I en noteringsbok ved Trondheim postkontor finnes følgende vedkommende posten i Byneset, nednotert i 1889: ”Brever utleveres ved kirken når gudstjenesten er forbi”

 

Byneset har nå følgende brevhus:

Åsbygda 3 brevhus (het før 1.juli 1933 Berg) opprettet 1. mai 1895.

Steinshylla 4 brevhus opprettet 1.oktober 1921.

Hangran 5 brevhus opprettet 20.februar 1936.

 

Kilde: Byneset Kommune 1837 – 1937 Minneskrift i anledning formannskapslovens 100 årsjubileum.

 

Anmerkninger:

 

1)Fra 15/8 1859 Bynæsset og fra 1888: Byneset 7074 Spongdal nedlagt 3. mars 1997,

posttjenesetn ble en stund drevet av Prix Spongdal og videre av private før all posttjeneste opphørte 31.okt. 2000.

 

2)Bodsberg fra 1/7 1886 og fra 1892: Bosberg. 7070 Bosberg nedlagt 1997 og posttjenesten ble overtatt av

Nordbygdens S-lag (senere Coop Rye). Post i butikk fra mars 2002.

 

3)Bergs meieri 4-ring: 191 7072 Åsbygda ble nedlagt 1. oktober 1971.

 

4) Steinshylla 4-ring: 848 7075 Steinshylla ble nedlagt 1. juli 1971.

 

5) 7073 Hangran nedlagt 1. oktober 1971.

 

Kilde: Internettsider Trondheim postkontor.