Invitasjon til Slektsforskedagen 27.oktober 2018

Slekt og Data og distriktslagene arrangerer hvert år Slektsforskerdagen.

Slektsforskerdagen arrangeres i år lørdag den 27. oktober kl. 10.00 -15.00 på Strinda Videregående skole. Også i år i samarbeid med Strinda historielag.

Arrangementet er godt besøkt av personer som er interessert i både slektsforskning og lokalhistorie.

Det blir foredrag om Husmannsvesenet, Hvordan finne trøndere i USA og DNA i slektsforskning.
Foruten foredrag blir det stands, utstillinger, billedbehandling, demonstrasjon av slektsprogram og hjelp til å finne slekt.

Det blir mulig å kjøpe testsett for DNA og Trondheimsbasen 2019 med over 400 nye lokale kilder er også til salgs.
Strinda Historielag viser også 10 luftfoto over Strinda (1977-1990).

Det blir åpen kafe (kafeteria).