Bygda Byneset

Den første skildringen vi finner av bygden, var et kongesyn. Sagaen forteller om sverre sigurdsson fra 1177. Byneset er ei frodig bygd ut mot trondheimsfjorden, vest for trondheim.

De som kommer sjøveien inn til Trondheim, har sikkert lagt merke til bygda vår. Fra 1964 del av Trondheim kommune. Bygda er fortsatt ei jord og skogbruksbygd med melk- og kornproduksjon, til tross for at det bare er 2 mil til sentrum i Trondheim. I en amtmannsberetning fra 1824 ble Byneset kalt byens spiskammer.

Det er to skoler her, Rye barneskole og Spongdal skole. Nye Spongdal skole og Byneshallen stod ferdig til skoleåret 2014/15.

Vi har bo og servisesenter, legekontor, to dagligvarebutikker, bensinstasjon, mekaniske verksteder, campingplass, ferjeleie, mølle, golfbane med 27 hull samt flere gårder med utleie av lokaler til selskaper og kurs.

Byneset kirke er ei steinkirke bygd i 1170 årene med altertavle og prekestol fra 1600 tallet.

Flere fortidsfunn er registrerte på bygda. Det mest kjente er  «Høstadfunnet»med 11 godt bevarte gjenstander på treskjærerkunst fra bronsealderen. Gjenstandene ble  funnet på en myr sør for Rye i 1899 .

Husmannsvesenet var relativt omfattende på Byneset, spesielt før århundreskiftet.«Onsøyhåggån» var en husmannsplass som var bebodd fram til 1994 og dermed den siste bebodde husmannsplassen på Byneset og i Trondheim. Husene på husmannsplassen er overtatt av Bynest historielag.

Byneset er kjent for sitt aktive sang og musikkliv med blant annet flere sangkor, musikkorps og skolekorps.

Gamle Byneset kommune er 78 km2. Tettstedet Spongdal har vel 525 innbyggere (SSB 2023).

 

Eksterne lenker