Byneset Historielag sitt Årshefte for 2022 og kalender for 2023 er nå å få kjøpt, pris kr.150.- for hver. Kan kjøpes hos Olve Røstum etter avtale, tlf 984 06 981, eller på messa ved Byneset bo- og servicesenter lørdag 26 nov. kl 10 – 16.

Øvrige salgssteder:

        Coop Rye

        Onsøyen gård

        Nik. Haugrønning AS

Årshefte og kalender kan også bestilles ved å henvende seg til Olve Røstum. Bestilling på SMS, eller e-post olve@sanden-sondre.no . Betaling forskudd på vipps 56 80 29 eller bankkonto 4200.37.13355.. Forsendelse: kr 50,- for 1 hefte eller 1 kalender. For 2 eller flere enheter kr 100.- Husk nøyaktig adresse.