Sokneprester og Residerende kapellaner på Byneset

Fra katolsk tid er bare en navngitt prest til Byneset kjent ut fra eldre skrifter. Det gjelder et diplom fra Balsnes på Hitra i forbindelse med en overenskomst, datert 6. august 1342. Fire korsbrødre skrev under og den ene av disse var Hallstein prest a Steini. (Byneset Kirke) At det var en fast prest på Byneset i den tiden bekreftes av et annet diplom 6 måneder senere, nemlig datert 1. desember 1342 (D.N.II 208). Det var visitas i Steine Kirke og tilstede var erkebiskop Sørle av Nidaros med sira Glader Tordorson, korsbroder i Nidaros.

I 1589 hadde Byneset prestegjeld 3 kirker som skulle betjenes av en prest. Hovedkirken lå på Stein på Byneset, mens Børsa og Buvik var annekser. I 1814 ble Børsa fraskilt Byneset og inngikk i det nye Børsa prestegjeld.

 

1548 – Hr. Patrik

– 1575 Kasper Jensen

1575 – 1625 Mogens Svendsen d. 1625.

1626 – 1641 Anders Jakobsen

1641 – 1651 Jens Jensen f. 1626 Stadsbygd,

1651 – 1664 Mikal Andersen Pristrop  f. 1607 Trondheim, d. 1658.

1664 – 03/9 1701 Ole Henriksen Strøm f. 1631 Trondheim, d. 3/9 1701.

01/10 1701 – 1751 Johan Crantz f. 6/10 1672 Trondheim, d. 30/12 1751.

1751 – 08/5 1788 Albrtecht Angell Midelfart f. 29/9 1714 Trondheim, d. 8/5 1788. res.kap. 1739-1751.

1788 – 24/8 1813 Amund Barhow f. Ørland, d. 24/8 1813.  res.kap. 1774-1788  pers.kap. 1772-1774

1814 – 1815 Johan Garmann f. 1780 Alten-Talvig,  utn.17.10.1814 d. 4/2 1815  tiltrådte ikke embetet.

1815 –         Andreas Fuglsand Dircks            utn. 9.6.1815   tiltrådte ikke

08/1 1816 – 20/11 1826 Mathias Heltberg f. 1777 Overhalla

16/6 1827 – 10/1 1832 Christian Martin Eckhoff f. 1782 Toten.

1832 – 1842 Christian Petersen f. 9/3 1801 i Oslo, d. 1875. Ordfører Byneset 1837 – 1841. Ordfører også i Trondheim, stortingsmann flere perioder. Ridder av St.Olav.

12/10 1843 – 21/12 1850 Johan Lausen Koren Dahl f. 25/1 1803 Bergen, d. 21/12 1850 på Byneset og er begravet der.  Ordfører Byneset 1846 – 1849.

1851 – 1857     Søren von Krogh Zetlitz f. 1803 Telemark.

1857 – 1858     Halvor Tobias Heyerdahl

1858 – 1868     Edvard Storm Munch f. 13/10 1833 Gjerpen.

1868 – 1876     David Christofer Frich f. 23/5 1833 Oslo, d. 3/4 1917 i Oslo.

1876 – 1883     Carl Frederik Holmboe f. 4/5 1832 Buksnes, d. 1903.

1883 – 1889     Olaf Olafsen f. 3/9 1843 i Lesja d. 1932 Bergen.

1890 – 1905     Nils Christian Holm Mehn f. 5/7 1847 Bergen, d. 15/12 1919 Hurum.

1905 – 1912     Reidar Hornemann f. 8/5 1857 Stjørdal, d. 29/1 1924 Moelven.

1912 – 1918     Martin Fredrik Thomter f. 30/8 1866 Dovre.

1919 – 1927     Andreas Marius Olay 18/8 1887 Kopervik

1928 – 1939     Ole Olsen Hovde f. 4/3 1880 Eid Romsdal

1940 – 1952     Christian Svanholm f. 1906 Oslo

1953 – 1971     Egil Dagfinn Trosterud f. 1902 Oslo

1971 – 1978     Harald Tollefsen

1980 – 1991     Tore Eid

01.01.1992 – 30.06.2002        Knut Einar Rugsland

01.07.2002  – 10.11.2002     Kjell Andersen   (fungerende sogneprest)

17.11.2002  –  01.07.2007    Mette Sofie Robertstad

01.06.2005 – 31.05.2008      Beate Iren Lerdahl  (fungerende sokneprest)

01.06.2008 – 31.12.2016         Dagfinn Thomassen

01.01.2015 – 30.06.2016        Sveinung Enstad (fungerende sokneprest)

01.07.2016 – 31.12.2022       Sveinung Enstad

01.08.2023 –                            Sveinung Tennfjord

Residerende kapellaner: 

1695 –                 Michael Bjørnsen

1702 – 1705        Anders Nielsen

1706 – 1719        Frederik Meyer

1719 – 1731        Ole Kempe

1733 – 1736        Hans Hornemann

1736 – 1739        Peter Verløs

1739 – 1751        Albrtecht Angell Midelfart      sokneprest 1751 – 08/5 1788.

1752 – 1763        Jacob Lund            pers.kap. 1749 – 1751 

1763 – 1772         Cornelius Steenblock

1772 – 1774        Johan Nordal Brun

1774 – 1788        Amund Barhow                sokneprest 1788 – 24/8 1813.

1788 – 1798        Andreas Høyem

1798 – 1814        Svend Tostrup Wessel

 

Personelle kapellaner: 

1749 – 1751        Jacob Lund       res.kap. 1752 – 1763

1772 – 1774        Amund Barhow            res.kap. 1774 – 1788  – –  sokneprest 1788 – 24/8 1813.

1781 – 1788        Just Wiide Coldevin

 

Kilde: Bygdebok Byneset Bind I. Maurits Fuglesøy.  Div. kilder på Statsarkivet i Trondheim