Høstadskammelen

Foto:NTNU/Vitenskapsmuseet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: NTNU/Vitenskapsmuseet

 

Høstadfunnet er 11 godt bevarte gjenstander på treskjærerkunst fra bronsealderen (ca. 900-600 f.Kr) som ble funnet under torvgraving sør for Rye i 1899. Dette er en av de mest sjeldne treskatter fra bronsealderen i Nord-Europa (1) og eneste funn av betydning som lar oss ane eksistensen av en norsk treskjærerkunst forut for Osebergfunnets århundre (2).

Høstadfunnet består av to større fat, en stor bolle og syv mindre skåler, samt en dekorert treplate lik en lav skammel. «Skammelen» av bjørk er spesielt kjent på grunn av sine vakre utskjæringer av dyrefigurer på sidene og et kors omkranset av sirkler i midten. En tolkning er at dette er hestefigurer som omkranser en sol (3).

Trolig er tregjenstandene blitt brukt i gjentatte ritualer over lengre tid. Kanskje de ble lagt i myra som et offer til sola.

Noen av gjenstandene er utstilt på NTNU Vitenskapsmuseet

Høstadfunnet er detaljert beskrevet i Sverre Marstranders artikkel i tidsskriftet Viking: «Fra bronsealderens treskjærerkunst»(2).

Kilder/Eksterne lenker

(1) «Nordmenn har skålt i 2900 år», artikkel i Aftenposten april 2011

(2) «Fra bronsealderens treskjærerkunst» artikkel i tidsskriftet Viking, 1967

(3) «Høstadfunnet», innlegg publisert av Trøndelag fylkeskommune, facebook, 4. september 2022,