Styret består av følgende medlemmer:

 • Jan-Yngvar Kiel, ny,  leder valgt for 2 år, tlf. 91813201, e-post: post@bynesethistorielag.no | Privat: jan.yngvar.kiel@gmail.com
 • Gunhild Øyås Engen, gjenstår 1 år
 • Kjell Håbjørg, gjenstår 1 år
 • Niklaus Haugrønning, styremedlem, valgt for 2 år (gjenvalg)
 • Lars Bodsberg, styremedlem, valgt for 2 år (vara 2021)

Varamedlemmer:

 • Olve Røstum (gjenvalg)  tlf. 98406981, e-post: olve@sanden-sondre.no
 • Noralf Haugrønning, 2.varamedlem (gjenvalg)
 • Rannveig Kviseth Tinmannsvik, 3. varamedlem

Salgsansvarlig for bøker og andre produkter

Byneset Historielags internettsider, webredaktør:

Revisorer:

 • Helge Melien (gjenvalg)
 • Odd-Tore Langørgen (ny)

Valgkomite:

 • Ingegjerd Opland (på valg 2023)
 • Jens Klemetsaune (på valg 2024)
 • Rolf Røstum (ny)

Vedtekter

§ 4. Historielaget skal ha et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Leder velges for ett år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Første året velges to av styremedlemmene for et år. Varamedlemmene velges for ett år og i nummerrekkefølge. Leder velges av årsmøtet. Nestleder, regnskapsfører og sekretær velges av styret. Årsmøtet velger videre 2 revisorer for ett år. Historielaget skal ha en valgkommite på 3 medlemmer, valgt av årsmøtet. Disse velges for 3 år og slik at ett medlem står på valg hvert år.