Styret for 2022 blir oppdatert snart. Jan-Yngvar Kiel ble valgt til leder.

 

 

Styret består av følgende medlemmer:

Varamedlemmer:

 • Lars-Tore Langørgen, 1. varamedlem, tlf. 47893815, e-post: lars.tore.langorgen@gmail.com
 • Are Brå, 2.varamedlem (gjenvalg)
 • Brit Rye, 3. varamedlem

Styret for Onsøyhåggån:

 • Reidar Bjørnbeth
 • Helge Rye
 • Torill Aasegg

Komiteen for Årsheftet:

 • Inge Olav Berg
 • Lars Tore Langørgen
 • Einar Fossen

Komiteen for kalenderen:

 • Lars Tore Langørgen
 • Torill Aasegg
 • Solfrid Engen

Salgsansvarlig for bøker og andre produkter

Byneset Historielags internettsider, webredaktør:

Revisorer:

 • Tone Vorset Graneggen
 • Grete Håbjørg

Valgkomite:

 • Gunhild Onsøyen Johansen
 • Sissel Synnøve Haugrønning
 • Jarle Haugum
 • Inge Olav Berg

Vedtekter

§ 4. Historielaget skal ha et styre på 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Leder velges for ett år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Første året velges to av styremedlemmene for et år. Varamedlemmene velges for ett år og i nummerrekkefølge. Leder velges av årsmøtet. Nestleder, regnskapsfører og sekretær velges av styret. Årsmøtet velger videre 2 revisorer for ett år. Historielaget skal ha en valgkommite på 3 medlemmer, valgt av årsmøtet. Disse velges for 3 år og slik at ett medlem står på valg hvert år.