Alle gamle og nye medlemmer inviteres til ÅRSMØTE 2017, mandag 06. mars kl. 19:00 i Rye Samfunnshus.

 

Program:

Primstaven – våre forfedres almanakk v/konservator og historiker Terje Bratberg

Kaffepause

Årsmøtesaker:

  • Styrets beretning og regnskap
  • Fastsettelse av medlemskontigenten
  • Innkomne forslag
  • Valg (alle kandidater er forespurt)

Løsning på julenøtter med premiering

Andre lagssaker

Planlagte aktiviteter i 2017

  • 25.04 – Vårmøte med historisk billedkavalkade fra Byneset
  • 10.06 – Dagstur med buss/Thamshavnbanen