Alle gamle og nye medlemmer inviteres til ÅRSMØTE 2016

Mandag 7. mars kl. 19:00 i Rye Samfunnshus.

Program:

Akevittens historie

Akevitt-viter Steinar Bjerkestrand er til daglig direktør for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.
Kåseriet handler mest om den del av akevittens historie i Norge som er knyttet til Trondheim. Og som viser hvordan enkeltpersoner både i kirken og blant byens borgere har hatt avgjørende betydning for akevitten, og kanskje særlig Linjeakevitten som er blitt henimot norsk Nasjonaldrikk.
Kaffepause
Årsmøtesaker:
Styrets beretning og regnskap
Fastsettelse av medlemskontingenten
Innkomne forslag
Valg (alle kandidater er forespurt)
Løsning på julenøtter og premiering
Andre lagssaker

Planlagte aktiviteter i 2016:

11.04 – vårmøte med Prøysen-kåseri
28.05 – Historisk vandring – busstur til Selbu
28.08 – Husmannsdag
07.11 – Høstmøte

Velkommen!