Etter mange positive tilbakemeldinger vurderer styret i Byneset Historielag at spelet ”Husmannsdrømmen” er en berikelse for kulturlivet på bygda. For å få en større publikumsappell og videre liv må spelet utvikles. Da er det viktig å få inn nye ressurser og ny kreativitet.

Byneset Historielag inviterer til åpent møte på Spongdal skole, personalrommet

mandag 15.02.2016 kl 19.00.

Vi håper følgende program vil friste riktig mange til å møte opp :

Program

  • Informasjon om drift av teaterlag og erfaringer fra utviklingen og oppsetningen av ”Elden” på Røros ved produksjonsleder Stig Arvid Leinum og frivillig på scenen, Ann Randi Røstum.
  • Det vil bli vist et utdrag fra oppføringen av spelet i 2015.
  • Ide-dugnad og etablering av en arbeidsgruppe for drift av spelet ”Husmannsdrømmen”
  • Etablering av et teaterlag?

Spelet tar utgangspunkt i utvandringen til Amerika og livet til en husmannsfamilie rundt 1880. Det er laget musikk og sanger som gir nerve og stemning i spelet.

Det er fortsatt en intensjon at spelet så langt det er mulig skal være basert på dugnadsarbeid, men vi ser behov for et mer organisert og langsiktig apparat rundt spelet.

Vi tror det kan være interesse for å få i gang et teaterlag som foruten egenvalgte forestillinger også vil ha ”Husmannsdrømmen” på programmet.

Ungdommer fra Byneset og Leinstrand som har lyst til å være med i et teaterlag og/eller er aktive med sang, musikk og dans inviteres spesielt, men alle i alle aldre er velkommen.

Vi håper på stort engasjement og at mange har lyst til å være med og bidra.

VELKOMMEN