Arbeidet med etablering av Nye Onsøyhåggån på ny tomt ved Haugen gård, er kommet et godt skritt videre!

Som kjent er låven tatt ned og merket for gjenoppsetting på ny tomt. Våningshuset ble i vinter flyttet fra Onsøyhåggån på «stålmeier» og står i dag på mellomlagring ved Haugen gård i påvente av en ny vinter med mulighet til å dra det helt fram til ny tomt på frossen mark.

Tomta for våningshuset er nå gravd ut og fundamentet for bygningen er støpt. Veien ned til tomta fra Klefstadhaugen er opprustet, forsterket og drenert. Arbeidet med fundamenterings- og betongarbeider ble gjort onsdag 7. september. På fredag 9.9. ble utvendig markisolasjon lagt og dekket til og området rundt fundamentet for våningshuset grovplanert. Arbeidet gjøres i tråd med Trondheim kommunes vedtak om tillatelse til riving, flytting og reetablering av bygningene fra Ønsøyhåggån på ny tomt på Haugen gård. Forut for arbeidet er det gjennomført befaring på tomta og dialog med byantikvaren. Dette er viktig for oss i en prosess som naturlig nok innebærer mange vurderinger og diskusjoner, – også internt i laget. Planen er fortsatt at våningshuset skal kunne trekkes på plass på nytt fundament og på ny tomt i løpet av vinteren. Vi krysser fingrene for at marka fryser til slik at det lar seg gjøre!

Som alltid, – og heldigvis, er det fortsatt stor dugnadsvilje for å realisere Nye Onsøyhåggån! Kjell Håbjørg, Olaf Olsen og Villy Stein har gjort (og gjør) et dugelig arbeide med vei, tomt og grunnarbeid!

Olaf Olsen og Kjell Håbjørg på ny tont for NOH

Olaf Olsen og Kjell Håbjørg på ny tont for NOH

Byneset historielag har mottatt kr 300 000,- i tilskudd fra Trondheim kommune. Det er i tråd med kommunens budsjett med formål om at reetablere husmannsplassen og formidle husmannsvesenets historie.  Bevilgningen kan vi nok takke kommunestyret og bygdas politikere spesielt for!

I tillegg er vi heldige som har både gode naboer og grunneiere som er både behjelpelige og positive til våre planer og til arbeidet som gjøres. Gjennom gode nettverk blant medlemmer av laget og andre, er vi også heldige som i flere tilfeller oppnår gode rabatter på varer og tjenester som vi trenger i arbeidet.

 

Skrevet av: Styreleder Jan-Yngvar Kiel

 

Ny vei og planert tomt og snuplass.

Ny vei og planert tomt og snuplass.