Byneset historielag arrangerte historisk vandring på Hangersletta søndag 28. august.

Historien til gårdene Hove, Hanger, Haugum og Aune, – alle viktige gårder fra gammelt av, ble omtalt, helt fra førkristelig tid. Vandringa fikk veldig godt oppmøte, – over 50 møtte på start ved det gamle meieriet og «Hangran filial»!

Vandringen gikk langs skogsvegen fra Haugum til Hangervollen. Vandringa var vel forberedt med Olve Røstum som «general» og som stødig ledet oss gjennom den 3,5 timer lange «reisen». Kart, bilder og flyfoto var hengt opp på flere av stoppestedene og ga deltakerne god oversikt og innsikt i eiendommene og utviklingen over tid.

Historien til gårdene og folket på Hanger, Hove og Haugum ble beskrevet og omtalt på interessant og humoristisk vis. Gårdene ble besøkt, vi gikk Bengtveien, så på sommerfjør og isdammen, og hørte om Værhamna, Solløysa og Gammelsætra. Gode og viktige kommentarer og suppleringer fikk vi fra flere i vandringsfølget, men spesielt fra Håvar Hanger, Ola Haugum og Harald Hove.

På Hangervollen ble vandringen ble avsluttet med medbrakt mat og drikke i fellesskap. Håvar og Petter Haugum var ikke snauere enn at de også spanderte hjemmebakt og kaffe til deltakerne! Populært! Torger Onsøyen takket av for dagen med spesiell takk til alle deltakerne, til Byneset historielag og til Olve og de øvrige som hadde «dratt lasset» for dagen.

Bilder fra turen:

Ola Haugum med offerstein på gården hjemme hos ham.

Ola Haugum med offerstein på gården hjemme hos ham.

Olve Røstum som vandringsleder

Olve Røstum som vandringsleder

Håvar Hanger ved Hanger filial og meieri

Håvar Hanger ved Hanger filial og meieri

Ut over Hangersletta og sjøen fra Bengtveien

Ut over Hangersletta og sjøen fra Bengtveien

Fra avslutning og matpause på Hangervollen

Fra avslutning og matpause på Hangervollen