På årsmøtet ble et vedtatt at kontingenten skulle være kr 150,-.

Kontingenten kan betales over nettbank eller VIPPS.

Lagets bankkonto:      4200.37.13355

VIPPS:                             568029                     

 

Husk å skrive avsenders navn på innbetalinga enten dere bruker nettbank eller VIPPS.

 

I likhet med 2020 må årsheftet kjøpes og betales for seg. Det vil bli sendt ut informasjon om salg av årshefter og kalendere til høsten.