I 2019 feirer Byneset Leinstrand skolekorps 60-årsjubileum, noe som korpset ønsker å feire skikkelig vis. Som et ledd i denne feiringen skal korpset arrangere regionstevne for skolekorps i regi av Norges musikkorpsforbund (NMF) Trøndelag 14.-16. juni 2019.
Arrangementet vil ha en kapasitet på rundt 700 musikere og vil sette sitt preg på Byneset og Leinstrand med en klassisk stevnedel i tillegg til ulike musikalske arrangement.
Å arrangere et korpsstevne er et stort løft som vil kreve sitt av medlemmene i BLS, og vi innser at vi også er avhengig av hjelp utenfra. Vi vet at vi har gode dugnadstradisjoner både på Byneset og Leinstrand, og håper derfor dere kan ta del i denne dugnaden den aktuelle helga i juni.

Kort om korpset og stevnekomitéen:
BLS er en sammenslåing av Rye skolekorps, Spongdal skoles musikkorps og Nypvang skolemusikkorps og teller i dag 87 medlemmer, fordelt på 52 medlemmer i hovedkorpset, 19 medlemmer i juniorkorpset og 16 medlemmer i aspirantkorpset. BLS har de siste årene vært i kraftig vekst og utgjør også den viktigste rekrutteringsbasen til Byneset Musikkorps.
Stevnet har en hovedkomité med underkomitéer. Hovedkomitéen består av Stian Arnesen (leder), Jorunn Vorseth, Kolbjørn Frøseth, Kjersti Haugum, Ingolf Rokseth og Kjellrun Anita Øyas. Komitéstrukturen for øvrig er beskrevet i egen tabell under.


Innhold:
Stevnehelga starter med innsjekking på skoler og barnehager fredag ettermiddag, samt grilling på Rye skole.
Lørdag starter med frokost rundt om på overnattingsstedene, etterfulgt av klassiske stevneoppmarsj på Leinstrand (kunstgressbanen/samfunnshuset) lørdag formiddag. Deretter vil det foregå spilling på ulike lokalisasjoner både på Byneset og Leinstrand, før stevnefest i Byneshallen lørdag kveld. Her samles alle deltakere til festmiddag, der Byneset musikkorps vil fungere som husband med Bynesets egen Øystein Baadsvik, tidligere medlem i Spongdal skoles musikkorps, som solist.
Etter frokost søndag vil det arrangeres ulike konkurranser samt seminar i Byneshallen, før hele arrangementet avsluttes med lunsj og premieutdelinger.
En overordnet plan for selve arrangementet følger i tabell under.

Logistikk og kapasitet:
Stevnet vil som nevnt ha kapasitet til å ta imot ca. 700 deltakere og skolene Rye, Spongdal og Nypvang, i tillegg til enkelte mindre samfunnshus og barnehager vil vi benyttet til overnatting.
Beskrivelse av behov for hjelp:
Behov for hjelp under stevnet vil kunne falle under flere kategorier som eksempelvis:
● Guiding: Besøkende korps vil ha behov for guider som viser vei til de ulike stedene hvor de skal være/delta hele helga.
● Nattevakter: Besøkende korps vil overnatte på skoler og barnehager både på Byneset og Leinstrand, og det vil i den forbindelse være behov for nattevakter.
● Matservering/matlaging: For overnattende korps vil vi ha behov for personer som bidrar med utdeling av frokost på de ulike overnattingsstedene. Det vil også være behov for personell som deler ut lunsj lørdag og søndag, samt middag lørdag kveld.
● Rigging/utkjøring av utstyr: I forbindelse med konserter som skal arrangeres på ulike steder i begge bygdene vil det være behov for guider som hjelp til kjøring av utstyr samt rigging av konsertsted.
● Parkeringsvakter: Besøkende korps vil være avhengig av busser for å ta seg fram. I tillegg må vi også påregne en del biltrafikk av andre besøkende i tilknytning til stevnet. Det vil derfor være behov for personell til å dirigere trafikk og parkering.
Det vil også kunne være behov for hjelp på andre områder som ikke er beskrevet over.

Oppsummering:
Vi håper og tror at denne helga i juni kommer til å bli en suksess– og at dere som sambygdinger kan tenke dere å bidra til at dette blir «mer enn ei helg» for regionens skolekorpsmusikanter!


Ønsker du å bidra, ta kontakt på: bls.stevne2019@gmail.com


På vegne av Byneset Leinstrand skolekorps og #BLStevne2019
Stian Arnesen (leder stevnekomité)