Alle gamle og nye medlemmer inviteres til ÅRSMØTE 2019

Mandag 4. mars kl. 19:00 i Rye Samfunnshus

Program:

Tor Erik Jenstad – dialektspesialist

Kanskje har han med seg trekkspillet også!

Kaffepause

Årsmøtesaker:

  • Styrets beretning og regnskap for året 2018
  • Fastsette av medlemskontingent for 2019
  • Innkomne forslag
  • Valg av nytt styre

Forslag må framsettes skriftlig til styret innen 15. februar

post@bynesethistorielag.no

Planlagte aktiviteter i 2019

  • Gjennomgang av plan for året
  • Styret mottar gjerne forslag til nye aktiviteter og oppgaver.