Tid og sted: mandag 28. februar 2022 kl. 19:00, Spongdal skole, Auditoriet.

 

Saksliste:

Sak 1 – åpning med godkjenning av innkalling

Sak 2 – Konstituering

a – valg av møteleder

b – valg av sekretær

c – valg av to medlemmer til å signere protokollen

Sak 3 – styrets beretning for året 2021

Sak 4 – godkjenning av revidert regnskap med revisjonsrapport

Sak 5 – fastsettelse av medlemskontingent for 2023

Sak 6 – innkomne forslag

Sak 7 – budsjett for 2022

Sak 8 – valg av styre, revisor og valgkomite

 

Frist for innsending av forslag: 14. februar

Etter årsmøtet viser vi filmen om Torvtaking på Høstadmyra.

Etter at den er ferdig vil Lillian Rathe selge kaffe og kaker til kr 50,00

 

Protokoll etter møtet:

2022_Protokoll_årsmøte_280222