Alle gamle og nye medlemmer inviteres til ÅRSMØTE 2018. Mandag 5. mars kl. 19:00 i Rye Samfunnshus

Program

 • Eigil Reitan synger, spiller og forteller.

Han inviterer til allsang – tekster blir utdelt i møtet

 • Kaffepause
 • Årsmøtesaker:
  • Styrets beretning og regnskap for året 2017
  • Fastsette av medlemskontingent for 2019
  • Innkomne forslag
  • Valg (alle kandidater er forespurt)

Forslag må framsettes skriftlig til styret innen 20. februar

 • Andre lagssaker
 • Planlagte aktiviteter i 2018

Styret mottar gjerne forslag til nye aktiviteter for det kommende året.