Byneset Historielag

Inviterer til årsmøte mandag 2.mars 2015
kl.19.00 i Rye samfunnshus.

Kveldens program:

• Byneset seniorkor synger.
• Arne Håbjørg og Knut Olav Aasegg holder foredrag og
viser bilder fra bygdebok 7:
Husmannsvesenet og utvandringa til Amerika.
• Kaffeservering

• Årsmøtesaker:
Styrets beretning
Revidert regnskap.
Fastsettelse av medlemskontingent for 2016.
Innkomne forslag
(Må være styret i hende senest 20.februar )
Valg i følge lagets vedtekter.

• Løsning på og julequiz 2014.  Premiering!
• Orientering om spel i Onsøyhåggån 21. – 23.august 2015
• Andre lagssaker =====================

Historielagets vårmøte mandag 20.april 2015 kl.19.00.
Per i dag er det uklart om møtet blir i Rye samfunnshus
eller på Spongdal skole.