”Byneset gjennom tidene” – Fra veidefolk til frodig bygdesamfunn.

Med denne boka, bind 8, fullfører historielaget sin beskrivelse av historien om Byneset, og bynesingens utvikling fra veidemann til bydelsbeboer i Trondheim. I boka forsøker vi å beskrive hvordan bygda ble til, den eldste historien fra steinalder til Byneset ble egen kommune i 1837, kommunens historie, og de siste 50 år som bydel i Trondheim.
Etter gårds- og slektshistoria i bind 1 til 3 har vi gitt ut bind 4 med tittelen Fra Odin og Tor til St. Michaelskirken på Stein i 2009, bind 5 Organisasjonslivet på Byneset kom ut i 2010. Året etter kom bind 6, Skole og næringsliv på Byneset, og i 2012 bind 7, Husmasnnsvesenet og utvandringen til Amerika.
Mens de forrige bindene er å betrakte som temabind, er det i bind 8 lagt vekt på å få til en sammenhengende presentasjon uten å gjenta for mye av det som er omtalt i temabindene. Offentlige etater med sosial- og helsevesen er omfattende omtalt. Utviklingen i byggeskikker og boligutbygging har fått god plass. Videre finner vi en god beskrivelse av gamle skikker på bygda og hvordan de har utviklet seg frem til i dag.
Videre finner du konfirmantbildene for de siste 10 årene, samt bildet fra 1915 som manglet i konfirmantboka. Mange flotte bilder og illustrasjoner.
Alle som har medvirket til de 8 bindene som nå har kommet ut ønsker at bygdebøkene må bli et nyttig redskap ved undervisning av kommende slekter på Byneset. Det samme for alle nye som flytter til Byneset. Å kjenne sitt eget nærmiljø og historien bakover er viktige elementer for å skape trivsel, fellesskap og et varmt og godt lokalt miljø. De som har som har flyttet ut fra bygda, eller har forfedre herfra, er fortsatt bynesinger i sitt hjerte. Håpet er at boka vil være en varm hilsen til dere alle, og at boka knytter nye bånd og vekker gode minner om Byneset.