Når:
25. februar 2020@20:00
2020-02-25T20:00:00+01:00
2020-02-25T20:15:00+01:00
Hvor:
Rye Samfunnshus
7070 Bosberg

 

Årsmøte i Byneset historielag tirsdag 25. febrfuar 2020

 

Saksliste:

 

Sak 1 – åpning med godkjenning av innkalling

 

Sak 2 – Konstituering

 

a – valg av møteleder

b – valg av sekretær

c – valg av to medlemmer til å signere protokollen

 

Sak 3 – styrets beretning for året 2019

 

Sak 4 – Revidert regnskap med revisjonsrapport

 

Sak 5 – fastsettelse av medlemskontingent for 2021

 

Sak 6 – innkomne saker

 

Sak 7 – budsjett for 2020

 

Sak 8 – valg av styre, revisor og valgkomite

 

Frist for innsending av forslag: 8. februar