Byneset Bygdebok Bind VI: Skole og næringslivet på Byneset
 

Boka er nå i salg på Coop Marked Rye og koster kr. 350,-

Mer info kommer snart.

Tidligere info:

Vi har startet arbeidet med stoff om næringslivet på Byneset til et nytt bind i bygdebokserien. Bindet som også skal handle om skole, er planlagt utgitt til jul i 2011. Vi trenger hjelp for å få dette området best mulig belyst. Vi er svært interessert i fotografier, dokumenter og omtale av begivenheter fra alle former for næringsvirksomhet på Byneset, inkludert landbruk. Bilder vi får låne, vil umiddelbart bli skannet og returnert til utlåner. Ta kontakt med den av oss som er ansvarlig for det aktuelle området:

Virksomhet

Ansvarlig

e-post

Telefon

Landbruk

Bjørn Langvik

ol-langv@online.no

72835406/

91103888

Mekanisk industri/trevareindustri

Oddbjørn Engen

odengen@online.no

72830471/

91821662

Næringsmiddelindustri/

båttransport/gartnerier

Jon Stene

jonstene@online.no

72835965/

92689882

Handel/entreprenører/

serveringssteder/vannverk

Jon Stene Opland

jonsteno@online.no

72835491/

91858036

Landtransport/veier/

telefon/post/fiske

Are Braa

arebraa@hotmail.com

92658377

 Boka om næringslivet sammen med skole blir den tredje boken i serien, og er planlagt ferdig til julen 2011.