Byneset bygdebok bind IV “Organisasjonslivet på Byneset”

Utgitt 2010

Boka er i salg på Coop Marked Rye og koster kr. 350,-

Mer informasjon kommer.

Tidligere nyheter:

Den nye boka blir lansert den 5. november 2010 på historielagets møte i Rye samf.hus.  

Dette blir den andre boken, planlagt ferdig til julen 2010.

Etter møte den 6. oktober 2009 skal følgende personer innhente stoff/skrive om forskjellige lag-organisasjoner. 

 

Komiteer

 

Ungdomslag, historielag mm.

 

Rangvald Hågbjørg
Ivar Grostad

 

Politiske organisasjoner

 

Vigdis Myrdal

 

Næring og interesseorganisasjoner

 

Kari Frøseth
Anne Lise Berg
Eva Vikan
Bjørg Opland

 

Sangkor og grupper

 

Arne Håbjørg

 

Musikkorganisasjoner

 

Are Braa

 

Idrett

 

Endre Persen

 

Kristelige organisasjoner

 

Sivert Løvseth
Jarle Haugum

 

Disse vil fritt kunne knytte til seg personer som hjelper dem i arbeidet innenfor de forskjellige felt.

Har du noe som kan være til hjelp i arbeidet f.eks. bilder, protokoller eller historier ta kontakt med noen av av oss.