Byneset Bygdebok Gård og Slektshistorie.

 

Av innholdet kan vi nevne at historiker Merete Røskaft har skrevet en artikkel om bosettingen på Byneset fram til ca. år 1600.
Når kom de første menneskene til Byneset og hvilke spor har vi etter dem? Og når ble det fast bosetting i bygda? Disse spørsmålene gir hun svar på og gir oss et interessant bilde av Byneset i eldre tid.
Dessuten har hun skrevet et avsnitt foran hver navnegård hvor hun beskriver hvordan gårdsnavnet er oppstått og i hvilken tid gården sannsynlig har fått fast bosetting.
Så blir gårdene beskrevet med gårdshistorie og slektshistorie i den utstrekning det har vært mulig å samle informasjon.
Vi følger matrikkelen og starter i bind 1 med Skogstad og indre del av bygden ut mot Hangerås. I annet bind begynner vi med Vevik, følger Hangersletta om Flakk og tar med Langørgen og Rye. I tredje bind begynner vi med Bosberg og avslutter med Håbjørg.
Boligområdene på bygda er beskrevet i tilknytning til de områder de et utskilt fra.
I starten av hvert bind er det 8 sider med farvebilder. Øvrige bilder er i sort-hvitt.
Vi er sikker på at boka vil være interessant for alle som er bosatt på Byneset, men den har også stor appell til folk som har sine røtter her og vil gjøre seg bedre kjent med sin slekt.

Byneset Historielag Mars 2004.