Byneset Bygdebok bind I-III ble utgitt i mars 2004.

Dette er tre bind om Gårds- og slektshistorien på Byneset. Senere har det kommet flere bind.

I 2008 satte historielaget ned en ny bygdebokkomite som består av følgende:
Sivert Løvseth leder
Ivar Grostad nestleder
Kari Frøseth sekr.
Kirsten Rye
Bjørn Langvik
Arne Håbjørg.
Representant fra styret i historielaget   Ingegjerd Opland/Torger Ønsøyen

Se egne sider for de nye utgivelsene.

Bak fv. Arne Håbjørg, Torgeir Onsøyen, Bjørn Langvik, Ivar Grostad

Foran fv. Ingegjerd Opland, Sivert Løvseth, Kirsten Ingeborg Rye.