Utgivelser fra Byneset Historielag

Historielaget utgir et årshefte før jul hvert år. Dette blir distribuert gratis til alle medlemmer og øvrige innbyggerne på Byneset.  Laget lager også en kalender med gamle bilder – motiver fra Byneset.

I tillegg er det utgitt Byneset Bygdebok, ei ordbok, flere videoer/dvd, konfirmantbok.
Ønsker du å bestille noen av våre utgivelser klikk her.  Se også under Utgivelser i menyen.

Scanning av orginaler: Ivar Grostad

Byneset bygdebok IV   Fra Odin og Tor til St. Michaels kirkeNoe av innholdet:
Før reformasjonen,  St. Michaels kirken etter reformasjonen.
Prestetjenesten på Byneset.
Kalkmaleriene i Byneset kirke.
Kirkens bygningsmessige utvikling og utstyr i kirka.
Menighetsliv og kirke,  kirkegården.
Kirkens møte med familien og menighet
Pilegrimsveien og kirkeveien.I boka er det også konfirmantbilder for årene etter utgivelsen av Konfirmantboka til og med 2009Byneset Historielag November 2009.


Konfirmanter på Byneset Konfirmanter på Byneset gjennom 150 år. 1856 – 2005Byneset historielag presenterer i denne boka navn på konfirmanter på Byneset de siste 150 år (1856 – 2005), fra 1914 også med bilder. I denne perioden har nærmere 5400 mennesker blitt konfirmert på Byneset.
I samme periode har noen av bygdas ungdommer valgt å ikke la seg konfirmere i Den norske kirke. Kartlegging av disse ungdommene krever innsats utover det vi har ressurser til. Derfor er de ikke navngitt i denne boka.  Byneset Historielag Februar  2006.


 

Julegrisen 2005 Julegrisen. Dette er en DVD som dokumenterer de gamle slaktemetodene og tilberedning av slaktet etterpå.Spilletid 45 min.   Byneset Historielag November 2005.


Byneset Bygdebok 2003 Byneset Bygdebok Gård og Slektshistorie. Av innholdet kan vi nevne at historiker Merete Røskaft har skrevet en artikkel om bosettingen på Byneset fram til ca. år 1600.
Når kom de første menneskene til Byneset og hvilke spor har vi etter dem? Og når ble det fast bosetting i bygda? Disse spørsmålene gir hun svar på og gir oss et interessant bilde av Byneset i eldre tid.
Dessuten har hun skrevet et avsnitt foran hver navnegård hvor hun beskriver hvordan gårdsnavnet er oppstått og i hvilken tid gården sannsynlig har fått fast bosetting.
Så blir gårdene beskrevet med gårdshistorie og slektshistorie i den utstrekning det har vært mulig å samle informasjon. 
Vi følger matrikkelen og starter i bind 1 med Skogstad og indre del av bygden ut mot Hangerås. I annet bind begynner vi med Vevik, følger Hangersletta om Flakk og tar med Langørgen og Rye. I tredje bind begynner vi med Bosberg og avslutter med Håbjørg.
Boligområdene på bygda er beskrevet i tilknytning til de områder de et utskilt fra.
I starten av hvert bind er det 8 sider med farvebilder. Øvrige bilder er i sort-hvitt.
Vi er sikker på at boka vil være interessant for alle som er bosatt på Byneset, men den har også stor appell til folk som har sine røtter her og vil gjøre seg bedre kjent med sin slekt. Byneset Historielag Mars 2004.


Ord og Utrykk fra Byneset. 70 sider.Fra forordet:   Byneset Historielag innså at skulle vi bevare gamle ord og uttrykk måtte vi handle raskt med å skrive ned det eldre folk husket, slik at vi kunne ta vare på vår egenart i språket. En komite bestående av Oddny Klemmetsaunet, Åse Hove og Hjalmar Brå fikk i oppdrag å samle mest mulig av gamle ord og dialektuttrykk. En del opptegnelser var allerede utført, blant annet hadde Astrid Muhle over lang tid arbeidet med dette. Disse opptegnelsene er med i boka. Professor Arnold Dalen ved universitetet på Dragvoll, Trondheim har arbeidet med systematisering, bearbeiding og rettskriving av stoffet. Arnfinn Olsen har bidratt med tegninger i boka.
Byneset Historielag November 1999. 


 Videoen “Bygdadager og Utvandringsfestival på Byneset” er 50 min. lang og viser utdrag fra det som skjedde disse innholdsrike dagene. Rundt 3000 personer var innom de forskjellige arrangementene i St.Hans-helga 23-25 juni 2000. Videoen inneholder også Byneset Historielags “Kilnotfiske etter laks”. Denne 40 min. lange dokumentaren fra 1999 omhandler hvordan arbeidet ved sjøen ble drevet for 50 til 100 år siden. Produsert 2000
Byneset Historielag


 “Gamle driftsformer i landbruket” er en 70 min. lang video som inneholder tre filmer. De omhandler, “Korndrift i eldre tid” fra1998 der vi følger hele prosessen fra at kornet blir sådd til at vassgrauten står på bordet. “Torvtaking” fra 1997 viser torvas vei fra torvmyra til den ender i ovnen. I den tredje filmen er det “Slåttonna” fra 1996 som står for tur, der graset blir skåret og lagt i hesja. I tillegg gjenspeiles miljøet på gården. Produsert 1998. 
Byneset Historielag