Historisk vandring på husmannsplassene under Haugen, Overby og Onsøyen søndag 28. august 2016. Plassvandring med vekt på folk og fe ca år 1900

Tid: Søndag 28. august 2016 kl. 14:00 Sted: Oppmøte på parkeringsplassen i Martin Haugens vei...

Les mer