Byneset Bygdebok I, II, III – Gårds- og slektshistorien på Byneset

kr 1,000

Dette er de tre første bindene i Byneset Bygdebok av i alt 8 bøker som omhandler gårds- og slektshistorien på Byneset. De tre første bindene selges samlet.

Salgsansvarlig for bøker og andre produkter:
Olve Røstum, tlf. 98406981
olve@sanden-sondre.no

Frakt kommer i tillegg om det skal sendes.

Kategori: Stikkord:

Beskrivelse

Beskrivelse

Byneset Bygdebok I, II, III – Gårds- og slektshistorien på Byneset

Det startet i 1997 da en komite bestående av tre personer, Arne Håbjørg leder av komiteen, Martin Husby og Ole Arnfinn By fikk i oppgave å skrive en ny gårds- og slektshistorie for Byneset. Det ble et omfattende arbeid som varte i 7 år før bokprosjektet ble ferdig.

Boka omhandler de 54 hovedgårdene på Byneset. Hovedgårdene ble oppdelt i flere enheter, både gårdsbruk og husmannsplasser. Med det kildematerialet som var tilgjengelig ble brukene kartlagt og eiere og eller drivere ble plassert.

Det starter med bosettingen på Byneset fra de første spor og fram til ca. 1600. Det var historiker Merete Røskaft som utarbeidet denne delen. I tillegg skrev hun litt om opphavet til gårdsnavna på de 54 hovedbruka. Det resterende av arbeidet ble utført på dugnad.

Hver gård omtales fra den første tid der det finnes historiske opplysninger. De første navn finnes oftest i forbindelse med innkreving av skatt eller landskyld. Således finnes det opplys-ning om eiere og de første drivere tidlig på 1500 tallet.

Etter at det i 1702 ble pålagt å føre kirkebøker blir det enklere å finne slekts-sammenhenger.

Far og mor samt alle barn er oppført, også ofte hvor det ble av barna, hvor de ble gift og med henvisning.

Nye heimer som husmannsplasser eller enkle stuer er også beskrevet. Dette er et puslespill da få skrevne kontrakter finnes om opprettelsen av plassene.

Folketellinger fra 1701, 1801, 1865, 1875, 1891 og 1900 er til stor hjelp med plasseringen av folk. En spesiell folketelling fra 1762 skrevet av presten Middelfart som omhandlet bosettingen på Byneset er av stor verdi i denne sammenheng.

Således mener komiteen at vi har fått med de aller fleste som har sitt opphav her på bygda fra historisk tid til fram til år 2002, litt avhengig av når dagens befolkning ble innført i boka.

Forrest i boka står alle Gårdene med underbruk og husmannsplasser. Alle drivere eller eiere av hver enkelt gård eller heim oppført i registeret bakerst i boka, der med fornavn da folk i eldre tid skiftet navn etter de gårdene de eide eller arbeidet på. Dette i hvert enkelt bind.

Bokarbeidet ble mere omfattende enn forventet, boka kom på 1700 sider og med 600 bilder. Dette måtte vi dele opp i 3 forskjellige bind. Bind I omfatter sør-vestre delen av bygda fra Skogstad og fram til Hangerås. Bind II fra Vevik følger vestsida og omfatter alle gårdene nord for Rye. Bind III starter med Bodsberg og går langs Åsen, om midtbygda og inn til Håbjørg.

Boligområdene på bygda er beskrevet i tilknytning til de områder de er utskilt fra.

I 2007 kom det et tillegg med rettinger og noen flere opplysninger om folk. Bumerkene på Byneset er også med der.

 

Forfattere er: Arne Håbjørg, Martin Husby og Ole Arnfinn By.

Utgiver er: Byneset Historielag.

Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Utgitt

2014

Forfattere

Byneset Historielag
Merete Røskaft
Arne Håbjørg
Martin Husby
Ole Arnfinn By

Bestilling

Salgsansvarlig for bøker og andre produkter:
Olve Røstum, tlf. 98406981
olve@sanden-sondre.no

Frakt kommer i tillegg om det skal sendes.

Omtaler (0)

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Byneset Bygdebok I, II, III – Gårds- og slektshistorien på Byneset”

Kontakt

Byneset historielag
c/o Jan-Yngvar Kiel,
Klefstadhaugen 16 B, 7070 Bosberg. post@bynesethistorielag.no

Leder:
Jan-Yngvar Kiel, tlf. 91813201

Salgsansvarlig for bøker og andre produkter:
Olve Røstum, tlf. 98406981
olve@sanden-sondre.no