When:
3. March 2014 @ 17:00 – 20:00
2014-03-03T17:00:00+00:00
2014-03-03T20:00:00+00:00
Where:
Rye samfunnshus

Byneset Historielag inviterer til årsmøte mandag 3.mars 2014 kl.19.00 i Rye samfunnshus  

Kveldens program:

·         Olve Røstum innleder til en halvtimes samtale omkring gårdsnavn på bynesdialekt.

Gårdsnavn er tenkt å være ett av flere tema i den nye utgaven av ”Ord og utrykk fra Byneset” som trolig blir ferdig høsten 2015. Vi håper de frammøtte kan bidra med kunnskap i forhold til de spørsmål Olve tar opp.

·        Stadsbygd Mandssangerforening under ledelse av Øystein Løvli vil underholde med sang før og etter kaffeserveringa.

·         Årsmøtesaker

          a. Styrets beretning.
          b. Revidert regnskap.
          c. Fastsettelse av medlemskontingent.
          d. Innkomne forslag.(Må være styret i hende senest 25.februar)

          e. Valg i henhold til lagets vedtekter.

·        Løsning på Dialektquiz. Premiering! 

·        Andre lagssaker

                                                                                                                   ========================================================================

Historielagets vårmøte, 7.april 2014 kl.19.00 i Rye samfunnshus’

·        To amatørgeologer har over en tidsperiode lett etter metall i jorda på Byneset. De kommer og forteller om de funn de har gjort på bygda med metallsøkeren sin.

·        «60 pluss / minus» underholder med sang.