Temamøte om framtidsfullmakter 17. oktober 2022 kl 1900 på Spongdal skole, auditoriet.

(Nærmere program kommer seinere).