Lagets styre i år:

  • Torgeir Onsøyen  leder
  • Ingegjerd Opland nestleder
  • Helge Melien   kasserer
  • Jarle Haugum    styremedl.
  • Inge Olav Berg styremedl.
  • Erik Klomsten varamedl.

 

Byneset bygdebok VI, ”Skole og næringsliv på Byneset”,
ble lanseres i Rye
samfunnshus 28.oktober 20
11.Foto: Vigdis A. MyrdalFoto: Vigdis A. Myrdal

Historielagets leder Torger Onsøyen t.h. takker Jon Stene Opland for godt arbeide som redaksjonsansvarlig. Bak ser vi Kirsten Rye, som har hatt ansvar for skoledelen av boka. Foto: Vigdis A. Myrdal

 

 

21.08.2011

Byneset bygdebok VI, ”Skole og næringsliv på Byneset”,
lanseres i Rye samfunnshus 28.oktober 2011.

Av program nevner vi:

Komunaldirektør for oppvekst og undervisning JORID   MIDTLYNG kommer med hilsen.          

Elever fra Rye skole viser skuespillet ”En dag på gamle Rye skole”.

Elever fra 5.- og 6.trinn på Spongdal synger kjente og kjære  skolesanger.

Amerikafarerne fra historielaget deltar med korsang og opplevelser fra turen i Midtvesten.

Salg av bygdebok 6.  Boka koster 350 kr.

Tilbud: Ved kjøp av flere enn ei av bygdebøkene 4, 5 eller 6, er prisen 300   Tilbudet gjelder ut 2011. 

Kafeteria.                  

Vi ønsker alle velkommen!                   

Styret


18.04.11 Historisk vandring med Byneset historielag

Onsdag 25.mai 2011 kl. 18.00.

Denne gangen går vandringa på Hangersletta.  Vi starter på Kleivhaugen, Hangerslettaunet, og går til Kleivan.

Kleivhaugen ligger ved avkjørsla til Hangerslettaunet (Einar Løvset) og Bjørnhaug fellesbeite. Det blir mulig å parkere der.

Etter ca to kilometers vandring  kommer til Kleivan, der Ranveig og Jostein Jørgensen bor.

Her tar vi fram niste og drikke fra egen sekk og koser oss i lag. Regner med at klokka da er ca.20.00

Jarle Haugum er veiviser.

Med sin store lokalkunnskap forteller han oss om plasser som er borte, og historia til den bebyggelsen vi finner i dag.                 

Hva levde folk av her før vi kunne ta bilen og kjøre på arbeid? Vi får nok svar på det meste vi lurer på.

Vel møtt til en kveld der vi både trimmer, får påfyll av historisk viten og ikke minst, treffes i hyggelige omgivelser!

Vel møtt, 

Hilsen Styret


08.03.11 Vårmøte

Mandag 11. april kl.19.00 i Rye samfunnshus.

 
Bernt Brevik fra Museet Kystens Arv på Stadsbygd kommer med kåseriet «Lofotdrifta fra Trøndelag».Gruppa 60 pluss/minus underholder.
 
Lagssaker – Kaffespleis kr. 30.
 
Møte er åpent for alle
 
Hilsen
Styret
 

31.01.11 Årsmøte      

Byneset historielag  inviterer til årsmøte mandag 7.mars 2011  kl.19.00 i Rye samfunnshus  

 
Kveldens program:
 
*Årsmøtesaker,
a. Styrets beretning.
b. Revidert regnskap.
c. Fastsettelse av medlemskontingent.
d. Innkomne forslag.e. Valg i henhold til lagets vedtekter.  *Frode Hove kåserer og viser bilder fra Midtvesten. Mye av det han forteller om er fra området turen historielaget skal gjennomføre i september 2011.

 *Orientering fra Bygdebokkomiteen.

 * Orientering om lagets aktiviteter i 2011.

 *Hvem klarte å løse Julenøtter 2010?

   *Kaffeservering

Vel Møtt!                                                                                                               

Vi ønsker også velkommen til: Vårmøte 11.04.11 kl.19.00 i Rye Samfunnshus.                            

Hilsen

Styret