31.08.10

Byneset bygdebok V, ”Organisasjonslivet på Byneset”, lanseres 5.november 2010.

Dette ble markert med en åpen folkefest i Rye samfunnshus fredag 5.nov kl.19.00.

Boka er en ren dugnad, og dugnad blir det denne kvelden også.

Kvelden blir slik:
Ulike organisasjoner viser seg fram.
Lansering av boka ved Jakob Margido Esp.
Pause med mulighet for å kjøpe kaffe, brus og kaker.
Boka,” Organisasjonslivet på Byneset” blir lagt fram for salg. Prisen er 350 kr.
Mangler du  Bygdebok lV, ”Fra Odin og Tor til St.Michaelskirken på Stein”, kan du kjøpe begge for
600 kr fra 5.nov. og ut året 2010.

Alle er hjertelig velkomne!


16.08.10

Åpen dag i Onsøyhåggån søndag 29.08.10.

Kl.13.00: Parkering på Sandøra(Onsøysaga).

Vi går opp Fossbakken til Lilleby- og Byaseter.

Der ser vi blant annet på ”Navnesteinen” før vi går ned til Onsøyhåggån.

Kl.14.30 blir det kaffeservering og ”buskspill”.

 Kort innføring i livet på husmannsplassen.

Velkommen!

Styret i Onsøyhåggån / Styret i historielaget.


18.04.10 Historisk vandring

Velkommen til historisk vandring tirsdag 1.juni 2010 kl.18.00.

Oppmøte på Høstad Skjelbreia hvor Olav Wik stiller  parkeringsplasser til disposisjon.

Turen går til den nedlagte Bynes Torvstrøfabrikk og videre til Vorset, Flåkkahaugan.

 Olav Wik og Ola K. Rye er med som kjentfolk.

Vi får høre om produksjon av torvstrø, litt om gruvedrift og om flere husmannsplasser vi passerer.

Vi tar en stopp underveis der vi nyter vår egen medbrakte niste.

Styret ønsker velkommen til en lærerik og sosial tur!

      __________________

Åpen dag i Onsøyhåggån søndag 29.08.10 kl.13.00.


05.03.10 Vårmøte

Torsdag 8. april kl.19.00 i Rye samfunnshus.

Hans Olav Løkken er kveldens hovedgjest, kjent fra NRK Trøndelag «Fra før itida».
Han kåserer og forteller historier fra Byneset og omegn.

Lagssaker – Kaffespleis kr. 30.

Møte er åpent for alle.


03.02.10 Årsmøte

Torsdag 4. mars kl.19.00 i Rye samfunnshus.

Bynespoeten Oddmund Gullteig leser egne dikt.

Bind 5 av Byneset bygdebok:

Organisasjonsbygda Byneset-  kommer ut 2010.

Orientering ved komiteen

Årsmøtesaker,
a. Styrets beretning.
b. Revidert regnskap.
c. Fastsettelse av medlemskontingent.
d. Innkomne forslag.

e. Valg i henhold til lagets vedtekter.

Kaffeservering

Bind 6 av Byneset bygdebok:

Om skole og næringsliv – ommer ut 2011.

Orientering ved komiteen.

Andre lagssaker

Vel møtt,

Hilsen Styret


12.01.10 Omvisning på Skimuseet

Byneset historielag inviterer til omvisning på Skimuseet på  Sverresborg Folkemuseum

Lørdag 23.januar 2010 kl.12.00

Omviser: Arnfinn Bergmann Oppmøte i resepsjonen i hovedbygget.

Kontaktperson dersom dere trenger skyss er Anne Brit Bodsberg

Vel møtt!

Hilsen Styret