NB! Årets julenøtter i historielagets årshefte inneholder en feil i spørsmålene.

Det en feil i spørsmål nr 11, og riktig tekst skal være: Etternavnet til USA’s 38. VISEpresident? Svarfrist 25. januar 2010.


21.08.09 Høstmøtet

Høstmøte blir holdt i Byneset kirke tors. 05.11.09 kl.19.00.

Kveldens program:

–          Birgitta Oden kåserer om ”Syndemannen”

–          Kantor Christine Goedecke, Karen Kviseth og  May  Kristin Svanholm Hegvold synger og spiller.

–          Sokneprest Dagfinn Thomassen intervjuer Sivert Løvseth om den nye bygdeboka, ”Fra Odin og Tor til St.Mikaelskirka på Stein”.

–          Allsang.

–          Kaffeservering.

–          Salg av den nye bygdeboka i Våpenhuset etter møtet. Pris kr. 350.-

Boka blir også utlagt for salg på messa i Rye samfunnshus, 7.og 8. november, og på messa på Byneset bydelskafe 28.nov.

Vel møtt!                                      

 Styret


Historisk vandringsrunde

Historisk vandringsrunde på Spongdal og Brå, søndag 13.  september 2009 kl.15.00.

Oppmøte og parkering på Spongdal skole.

Sammen med Knut Olav Aasegg vandrer vi på gamle veier og jorder langs Brådalen. Vi ser på rasområder, gårder og husmannsplasser på øvre del av Brå.

Etter en runde på ca. to timer, samles vi på kafeen til Kristin Stoltz. Der kan vi kjøpe oss kaffe.


23.04.09 Historisk vandring

Torsdag 4.juni kl.18. Fra Bjørnhaug fellesbeite, via Aungjerdet til Haugbukta.

Oppmøte på Hauglia, Haugum kl.18.00.

Det blir organisert slik at alle får skyss til Bjørnhaug, og eventuelt får hentet bilen sin etter turen.

Kaffespleis ved Haugbukta!           

Vel møtt!


09.04.09 

Besøk på Norsk Rettsmuseet i Ila til Johan Sigfred Helberg onsdag 22.april kl.18.00.

http://www.norsk-rettsmuseum.no/

 Styret


07.03.09 Vårmøte

Vi ønsker velkommen til:

Vårmøte  torsdag 02.04.09 kl.19.00 i Rye Samfunnshus.

Historiker Terje Bratberg deltar.

Tema for kvelden: Fra Odin og Tor til St. Mikaelskirken.

Roar Wik viser film fra ”Åpen dag i Onsøyhåggån 2008”

Her vises bynespols i meget spesielle omgivelser.

Lagsaker               

Kaffespleis

Møtet er åpent for alle

– Velkommen


17.02.09 Årsmøte

Inviterer til årsmøte torsdag 5.mars 2009  kl.19.00  i Rye samfunnshus

Kveldens program:

*Årsmøtesaker,
a. Styrets beretning.
b. Revidert regnskap.
c. Fastsettelse av medlemskontingent.
d. Innkomne forslag.

e. Valg i henhold til lagets vedtekter.

*Tore Eid kåserer over temaet: ”Klerikale smuler”.

*”Hummer og kanari” spiller til underholdning.

*Orientering fra Bygdabokkomiteen.

* Orientering om lagets aktiviteter i 2009.

*Hvem klarte å løse ”Julenøttene”?

*Kaffeservering                                  

Vel Møtt!