Byneset Historielag 2002.

Lagets styre i år:

  • Sivert Løvseth  leder.
  • John K. Stene  nestleder.
  • Arnljot By sekretær
  • Anne Lise Berg kass.
  • Olaf By  styremedl.

 

rast2 Kafferast under turen i området Gaustad Perstu den 13 august.

Medlemstallet i år er 242..

Årsmøte 26 februar 2002.

Aasmund Snøfugl 

aasmsn

 

 

Aasmund Snøfugl 

Gustav Berg I  tillegg til vanlige årsmøtesaker holdt Aasmund Snøfugl foredrag om «bynesingen Gustav Berg, en mann med mange jern i ilden». I tillegg til å være gårdbruker med spesiell forkjærlighet for sauedrift, var han ordfører i Melhus kommune fra 1955 til 1971.

Møte 7. mai. Jon K. Stene fortalte om meieridrift på Byneset.  Professor Arne Espelund fortalte om
«Brunostens historie», og mye mer!!

Tur til Høgstein, guidet av Jon K. Stene. (Mangler info??)

13 august. Vandring i området Gaustad. Nesten 30 personer var på sporet av rester etter husmannsplasser,
Arne Håbjørg var ekspedisjonsleder og forteller.
På turen passerte vi husmannsplassen Gaustadbakken hvor vi hadde fin utsikt mot Spongdal (bilder nedenfor). Denne plassen kan dateres tilbake til ca. 1762 og fram til ca. 1900. Den første kjente husmann var Joen Eriks og kone Elen. Videre passerte vi også stedet der husmannsplassen Bakkhaugmyra lå.

Brålia og Knausen. Spongdal mot Høyemshaugen.
Lagets medlemmer og spesielt Magnar Løvseth har stått for avdekkingen av husmuren på plassen Bakkhaugen, Edvardsplassen  kjent fra ca.1870 til 1923. Muren måler 5 x7 meter og har to lag med gråstein med jord imellom. Det arbeides også med å avdekke muren til uthuset.

 

19. november  holdt historielaget åpent møte i Rye Samf.hus.

Etter en kort innledning av leder Sivert Løvseth, tok kveldens kåsør bynesing og fylkesordfører i Sør-Trøndelag Arnt Frøseth  over for å fortelle om Trøndersk historie. Frøseth er også redaktør for ei bok om   trøndersk historie som er under arbeid.
Arnt fortalte om emnet med stor innlevelse og avslørte meget gode historiekunnskaper. Det som kanskje fenget de fleste var allikevel hans innsmett av lokale historie både om plasser og personer.
Vi takker Arnt for en interessant time.
Etter kaffespleisen, orienterte Arne Håbjørg om arbeidet med den nye bygdeboka. Mer om det arbeidet finner du under utgivelser i menyen til
venstre.

 

Det har gjennom hele året vært arbeidet med å samle inn og redigere opplysninger til den nye «bygdeboka».

 

Publikasjoner: Årshefte og Kalender.


Webmaster©1997-2002.
Siste oppdatering: 19. februar 2013