Bygdedager og Utvandrerfestival på Byneset

23. -25. Juni – 2000 , Rye Skole og Samfunnshus, og i stevneteltet.

Bygda vår, Byneset ligger som en praktfull perle på halvøya rett vest for stiftsstaden Trondheim. Fritt og åpent, omkranset av fjordarmene Gulosen, Orkdalsfjorden og Trondheimsfjorden. Selv om bygda idag er en del av Trondheim by, har bygda klart å bevare mye av sin kultur og kulturarv. Noe av dette er det vi ønsker å vise deg under disse bygdedagene, i St.Hans år 2000. Vårt program er lagt tilrette for å fortelle om Byneset både i fortid og i nåtid.

Utvandringa fra Byneset var stor på slutten av 1800 tallet, og både odelsgutter og husmannsfolk flyttet ut, – svært mange til Amerika. Bygda Byneset er rik på slektskultur, og mange etterkommere etter de som reiste har i ettertid besøkt bygda og sine slektninger. Nå ved tusenårsskiftet ønsker vi også å invitere så mange som mulig av våre utvandrede slektninger til disse bygdadagene og utvandrertreff her på Byneset.

Program:

Bygdedager og Utvandrerfestival på Byneset 23. -25. Juni – 2000 , Rye Skole og Samfunnshus, og i stevneteltet.

Fredag 23. Juni Lørdag 24. Juni Søndag 25. Juni
18.00.
Kulturaften i stevneteltet.
Medvirkende:Byneset Musikkorps
Songlaget Våren
Byneset Songlag
Solister:
Roar Wik
Anita Brevik
Harald Bjørkøy
«Sivert Kvakksvik»
Konferansier:
Jacob Margido Esp20.30. St.Hans bål..

20.30. Salgsutstilling v/lokale kunstnere.

21.30. Midtsommer-fest
Musikk av
Jan Borseth´s
gammeldansorkester.
Artistgalleri.

Priser:
Kulturaften: kr.150,-
Pensjonister: kr. 100,-
Barn u/15 år.: kr. 50,-
Midtsommerfest: kr. 150,- Kombibilett: kr. 250,-

Forhånsdbestilling av billetter til konserten fredag hos
Odd-Tore Langørgen telefon 72843694.

11.00. – 17.00.
Utstillinger:
Byneset i fortid og nåtid ved Rye skole, Vonheim, Lerdal Øvre og husmannsplassen Onsøyhagen.

  • Landbruk og næring- utstilling av landbruksredskaper m.m.
  • Gamle og nye husflidsartikler- vev, åkle, lappeteknikk, bregding.
  • Demonstrasjon av flatbrødbaking og steking av skjebladkake.
  • Smaksprøver av tradisjonsmat fra Byneset. Utstilling og salg fra lokale kunstnere og håndverkere fra Byneset.
  • Moderne gårdsdrift.Åpen gård hos Jon Hoem.
  • Husmannsplassen Onsøyhagen er bebodd med folk og husdyr.
  • Byneset kirke er åpen med guiding på norsk og engelsk kl. 11.00, 13.00 og 16.00.

13.00.Promenadekonsert ved Rye skolekorps.

14.00. Båttur. fra Flakk langs Bynes-landet med guiding. (Påmelding stevnekontoret. Pris kr. 150,-. inkl. buss til/fra Flakk.)

15.00.Promenadekonsert ved Spongdal skoles musikkorps og Nypvang skolemusikkorps.

19.00. – 24.00.
Utvandrer-kveld
Utvandrerhistorien framført gjennom ord og toner. Sang, musikk og dans fra Byneset.
Konferansier:
Aasmund Frøseth.
Salg av tradisjonell midtsommer-mat.
Gratis adgang.
Alle er velkommen.

11.00 – 17.00.
Utstillingene fortsetter.11.00. Gudstjeneste i Byneset kirkepå engelsk og norsk / kirkekaffe.12.30.Omvisning i kirka og på kirkegården (norsk og engelskspråklig guide)

16.00.Avslutning i stevneteltet med korps, nasjonalsanger og hilsninger.

17.00.Slutt.

Adgang til stevneområdet lørdag/søndag kr.50,-pr.dag.

 

 

Vi håper å ha lagt opp et program som vil kunne gi dere noen opplevelserdager her på Byneset, samtidig som dere har mulighet til å utforske families røtter, og det å oppleve Byneset i seg selv.

Arrangementet støttes av Nidaros Logde, Trondheim.