Styret 2018

Styret 2018 består av følgende medlemmer:

Varamedlemmer:

 • Lars-Tore Langørgen, 1. varamedlem, tlf. 47893815, e-post: lars.tore.langorgen@gmail.com
 • Are Brå, 2.varamedlem (gjenvalg)
 • Brit Rye, 3. varamedlem

Styret for Onsøyhåggån:

 • Reidar Bjørnbeth
 • Helge Rye
 • Torill Aasegg

Komiteen for Årsheftet:

 • Inge Olav Berg
 • Knut Olav Aasegg
 • Lars Tore Langørgen
 • Einar Fossen

Komiteen for kalenderen:

 • Lars Tore Langørgen
 • Torill Aasegg
 • Solfrid Engen

Salgsansvarlig for bøker og andre produkter

Byneset Historielags internettsider, webredaktør:

Revisorer:

 • Tone Vorset Graneggen
 • Grete Håbjørg

Valgkomite:

 • Gunhild Onsøyen Johansen
 • Sissel Synnøve Haugrønning
 • Jarle Haugum
 • Inge Olav Berg