Styret 2016 består av følgende medlemmer:

Styret for Stiftelsen Onsøyhagen

 • Bjørn Haug | Leder  gjenvalg 1 år
 • Reidar Bjørnbeth | Styremedlem  gjenvalg 1 år
 • Helge Rye | Styremedlem   ny 1 år

Byneset Historielags årshefte, redaksjon

 • Inge Olav Berg
 • Sissel Haugrønning
 • Knut Olav Aasegg

Byneset Historielags kalenderutgivelser, redaksjon

 • Torill Aasegg
 • Solfrid Engen
 • Lars Tore Langørgen

Byneset Historielags internettsider, webredaktør

Revisorer

Revisor for 1 år

 • Gunn Toril Skogstad
 • Noralf Haugrønning

Valgkomite 

 • Gunhild Onsøyen Johansen 3 år
 • Elly Marri Aasegg 3 år
 • Brit Rye 1 år