Styret 2015 består av følgende medlemmer:

Styret for Stiftelsen Onsøyhagen

 • Bjørn Haug | Leder  gjenvalg 1.år
 • Reidar Bjørnbeth | Styremedlem  gjenvalg 1.år
 • Helge Rye | Styremedlem   ny 1.år

Byneset Historielags årshefte, redaksjon

 • Inge Olav Berg
 • Erik Klomsten

Byneset Historielags kalenderutgivelser, redaksjon

 • Jarle Haugum
 • Solfrid Engen

Byneset Historielags internettsider, redaktør

Revisorer

Revisor for 1 år

 • Gunn Toril Skogstad
 • Noralf Haugrønning

Valgkomite 

 • Gunhild Onsøyen Johansen 3 år.
 • Elly Marri Aasegg 3 år.
 • Brit Rye 1 år.