«Onsøyhåggån» er en husmannsplass som var bebodd fram til 1994. Det var dermed den siste bebodde husmannsplassen på Byneset og i Trondheim. Plassen gir oss et godt inntrykk av levekårene som folk hadde som husmenn i tida fram til 1930. Husmannsvesenet var relativt omfattende på Byneset, spesielt før århundreskiftet.

Onsoyhagen

 

Eierforhold

Våningshus og låve med inventar ble i 1997 donert til Byneset Historielag av arvingene til John Onsøyhagen. Plassen ligger under Onsøyen Søndre, g.nr. 267 b.nr. 2, som eies av Olav Onsøyen.

 

Framtidsplaner

Byneset Historielag ønsker i samarbeid med grunneieren å bevare husene med inventar og sette stedet inn i en kulturhistorisk sammenheng. Husmannsvesenet var omfattende også på Byneset. Det er derfor viktig å kunne gi et bilde av de forhold som husmannsfamiliene levde under.

Plassen tenkes også benyttet i lokalhistoriske sammenhenger der det kan foregå vising av gamle driftsformer i landbruk og handverk knyttet til landbruk.

Vi håper alle vil hjelpe oss å ta vare på «Onsøyhåggån».

Onsøyhagen hovedhus