Bok VIII - Byneset gjennom tidene - Fra veidefolk til frodig bygdesamfunn