Styret 2017

Styret 2017 består av følgende medlemmer:

Varamedlemmer:

 • Knut Olav Aasegg,  1. varamedlem, kasserer, valgt for 1 år, tlf. 92253869, e-post: knut.olav@aasegg.no
 • Are Brå, 2.varamedlem
 • Einar Fossen, 3. varamedlem

Styret for Onsøyhåggån:

 • Bjørn Haug, leder gjenvalgt for 1 år
 • Reidar Bjørnbeth, styremedlem gjenvalgt for 1 år
 • Helge Rye, styremedlem gjenvalgt for 1 år

Komiteen for Årsheftet:

 • Inge Olav Berg
 • Knut Olav Aasegg
 • Lars Tore Langørgen
 • Einar Fossen

Komiteen for kalenderen:

 • Lars Tore Langørgen
 • Torill Aasegg
 • Solfrid Engen

Salgsansvarlig for bøker og andre produkter

Byneset Historielags internettsider, webredaktør:

Revisorer:

 • Noralf Haugrønning
 • Grete Håbjørg

Valgkomite:

 • Gunhild Onsøyen Johansen,   på valg i 2018
 • Sissel Synnøve Haugrønning, på valg i 2019
 • Jarle Haugum, på valg i 2020

Kontakt

Byneset historielag
v/leder Torger Onsøyen
N-7070 Bosberg
E: post@bynesethistorielag.no

Neste arrangement

Det er ingen kommende hendelser.